projekt beskrivning

Dammfilterväska

används ofta i väskfilter för filtrering och uppsamling av damm.
Tillämpad i cementproduktion, kraftverk, kolkraftverk, stålföretag, mjölfabriker, läkemedelsföretag, asfaltanläggningar, kolsvartföretag, avfallsförbränningsanläggningar etc.